Genel

Yelkenli Tekne Kısımları

Teknede sağlıklı bir iletişim kurabilmemiz çok önemlidir. Herhangi bir yanlış
anlaşılmaya yer vermemek için teknenin kısımlarına belli isimler veriririz.
Baş – Teknenin ön tarafına verilen isim.
Pruva – Teknenin başına doğru baktığımızda teknenin dışında kalan ön kısmıdır.
Kıç – Teknenin arka tarafına verilen isim.
Pupa – Teknenin kıç tarafına doğru bakıldığında teknenin dışında kalan kısmıdır.
Kemere Hattı – Teknenin tam ortasından geçtiği varsayılan orta hat. Kemere
hattının ön tarafı baş, arka tarafı kıç olarak tabir edilir.
Sancak – Denizcilikte ‘sağ’ tarafı belirtmek için kullanılan tabirdir. Sancak
(teknenin sağı) yeşil rengi ile temsil edilir.
İskele – Denizcilikte ‘sol’ tarafı belirtmek için kullanılan tabirdir. İskele (tekneninsolu) kırmızı rengi ile temsil edilir.
Omurga Hattı – Teknenin başından kıçına doğru geçtiği varsayılan hat. Omurga hattının sağ tarafına sancak, sola tarafına iskele olarak tabir edilir.
Omuzluklar – Teknenin sancak ve iskele tarafında olmak üzere baş ve kıç arasında kalan alanlara verilen isim.

yelkenli-tekne-kisimlari